จิ้งหรีดอบ (Gryllus bimaculatus)

โปรตีนจากจิ้งหรีดที่ดีที่สุด พร้อมจะไปกับคุณ
ทุกที่ ทุกเวลา

เราขอนำเสนอผลิตภัณฑ์โปรตีนพรีเมี่ยมจากฟาร์มจิ้งหรีดนำร่องในประเทศไทย

จิ้งหรีดอบ (Gryllus bimaculatus)

จิ้งหรีดอบ (สายพันธุ์ Gryllus bimaculatus)

แป้งโปรตีนสูงจากจิ้งหรีด

แป้งโปรตีนสูงจากจิ้งหรีดคัดพิเศษจากฟาร์มออร์แกนิค

นมอัดเม็ดจากจิ๊งหรีด

นมอัดเม็ดจากจิ๊งหรีด

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

จิ้งหรีดอบ (Gryllus bimaculatus)

จิ้งหรีดอบ (Gryllus bimaculatus)

จิ้งหรีดอบ (สายพันธุ์ Gryllus bimaculatus)

แป้งโปรตีนสูงจากจิ้งหรีด

แป้งโปรตีนสูงจากจิ้งหรีด

แป้งโปรตีนสูงจากจิ้งหรีดคัดพิเศษจากฟาร์มออร์แกนิค

นมอัดเม็ดจากจิ๊งหรีด

นมอัดเม็ดจากจิ๊งหรีด

นมอัดเม็ดจากจิ๊งหรีด