จิ้งหรีดอบ (Gryllus bimaculatus)

...โปรตีนจากจิ้งหรีดที่ดีที่สุด ที่พร้อมจะไปกับคุณ

ทุกที่ ทุกเวลา

เราขอนำเสนอผลิตภัณฑ์โปรตีนพรีเมี่ยมจากฟาร์มจิ้งหรีดนำร่องในประเทศไทย

จิ้งหรีดอบ (Gryllus bimaculatus)

จิ้งหรีดอบ (สายพันธุ์ Gryllus bimaculatus)

แป้งโปรตีนสูงจากจิ้งหรีด

แป้งโปรตีนสูงจากจิ้งหรีดคัดพิเศษจากฟาร์มออร์แกนิค

นมอัดเม็ดจากจิ๊งหรีด

นมอัดเม็ดจากจิ๊งหรีด
จิ้งหรีดอบ (Gryllus bimaculatus)

จิ้งหรีดอบ (Gryllus bimaculatus)

จิ้งหรีดอบ (สายพันธุ์ Gryllus bimaculatus)

แป้งโปรตีนสูงจากจิ้งหรีด

แป้งโปรตีนสูงจากจิ้งหรีด

แป้งโปรตีนสูงจากจิ้งหรีดคัดพิเศษจากฟาร์มออร์แกนิค

นมอัดเม็ดจากจิ๊งหรีด

นมอัดเม็ดจากจิ๊งหรีด

นมอัดเม็ดจากจิ๊งหรีด