จิ้งหรีดอบ (Gryllus bimaculatus)


จิ้งหรีดอบ (สายพันธุ์ Gryllus bimaculatus)